วิธีการกำหนดความชัดของการใช้ Font TH Sarabun PSK

หากท่านเคยประสบปัญหาการใช้ font TH Saraban PSK

แล้วตัวหนังสือบางเกินไป อ่านลำบาก หรือไม่ชัดเจน

วันนี้ทางงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ขอนำเสนอวิธีการตั้งค่าที่น่าสนใจ

มีทั้งการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้งาน windows XP และ windows 7

 

รายละเอียดตาม http://ict.moph.go.th/downloads/Display_THSarabunPSK.pdf

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Print Friendly
ผู้เขียน ชลิตา วรวุฒิพิศาล (ประวัติการเขียน 9 เรื่อง)

เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


Tags: , , ,

Comments are closed.