Plugin by Social Author Bio

การจัดการความรู้ วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี » ชลิตา วรวุฒิพิศาล

สรุปความรู้ในภาพรวม จากการศึกษาดูงานในประเทศสิงคโปร์

Related Posts by Tagsสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน เสริมสร้างค่านิยมองค์กร ณ ประเทศสิงคโปร์ – กลุ่ม งานทำความสะอาด/อ.แม่บ้าน สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน เสริมสร้างค่านิยมองค์กร ณ ประเทศสิงคโปร์ – กลุ่ม ห้องธุรการ/ห้องโสตฯ สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน เสริมสร้างค่านิยมองค์กร ณ ประเทศสิงคโปร์ – กลุ่ม พนักงานขับรถ/งานสนาม/งานประกัน สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน เสริมสร้างค่านิยมองค์กร ณ ประเทศสิงคโปร์ – กลุ่ม Day care/ห้องสมุด/ห้องพิมพ์/ห้องทะเบียนและประมวลผล สรุปความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ณ โรงแรมเซนจูรี (ประเทศเวียดนาม)

Tags: , ,

สรุปความรู้ในภาพรวม จากการศึกษาดูงานในประเทศสิงคโปร์

  สรุปความรู้จากการศึกษาดูงานในประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 1-3 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และ วันที่ 8-10 สิงหาคม พ.ศ. 2556   ณ Singapore General Hospital ค่ารักษาพยาบาลโดยรวมของสิงคโปร์ ค่าใช้จ่ายในรักษาพยาบาลของประเทศสิงคโปร์ราคาค่อนข้างสูง หากเป็นโรงพยาบาลของรัฐค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 90 เหรียญ สำหรับชาวต่างชาติจะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าชาวสิงคโปร์ประมาณ 3 เท่า และถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชน ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขั้นต่ำจะอยู่ที่ 500 เหรียญ สำหรับครอบครัวที่ยากจนจริงๆ ทางรัฐบาลจะมีบัตรรักษาฟรีให้เป็นกรณีพิเศษ ต่างจากประเทศไทยที่มีบัตรประกันสุขภาพให้กับทุกคน   ประวัติความเป็นมาของ Singapore General Hospital โรงพยาบาลสิงคโปร์ก่อตั้งปี ค.ศ. 1930 โดย Dr. John Herbert Bowyer สมัยที่ตกอยู่ภายในการปกครองของอังกฤษ พื้นที่ก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้เคยเป็นสนามกอล์ฟมาก่อน ต่อมาได้ถูกนำพื้นที่ดังกล่าวไปก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งถือได้ว่าโรงพยาบาลสิงคโปร์แห่งนี้ เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของสิงคโปร์ ตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาล ได้ให้บริการกับประชาชนเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน นอกจากจะให้บริการรักษาพยาบาลแล้ว [...]

step by step เปลี่ยนสลับเลขไทย/อารบิคในเอกสาร word

สืบเนื่องจากการประกาศใช้ฟอนต์ไทยสารบัญ (TH SarabunPSK) ในเอกสารราชการทุกฉบับ รวมไปถึงจะต้องใช้ตัวเลขไทยในเอกสารด้วย ส่งผลให้ผู้ใช้งานที่ไม่คุ้นชินกับการใช้แป้นตัวเลขไทยบางส่วน ได้หันไปใช้ฟอนต์ TH Sarabun๙ ซึ่งเป็นฟอนต์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้งาน เนื่องจากเป็นการดัดแปลงฟอนต์ TH SarabunPSK ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือที่เรียกกันว่า SIPA ลักษณะการทำงานของฟอนต์ TH Sarabun๙ ที่ถูกดัดแปลงนั้น จะแสดงตัวเลขอารบิคเป็นรูปแบบของเลขไทย แต่มันแสดงแค่ตัว interface (รูปลักษณะภายนอก) เท่านั้น เมื่อนำไฟล์ดังกล่าวไปเปิดยังเครื่องที่ไม่ได้ติดตั้งฟอนต์ TH Sarabun๙ ก็จะเห็นเป็นเลขอารบิคเช่นเดิม …..ท่านผู้อ่านเริ่มเล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะตามมาจากไฟล์ของท่านแล้วหรือยังคะ? แต่ไม่ต้องกังวลไป วิธีแก้ง่ายนิดเดียว หลังจากทำตาม step ที่จะบอกต่อไปนี้ ท่านสามารถพิมพ์เลขอารบิคโดยใช้แป้นพิมพ์ทางด้านขวาของคีร์บอร์ดได้ดังเดิม พิมพ์งานเสร็จ กดปุ่มคลิกเดียว ทั้งเอกสารของท่านก็จะเปลี่ยนเป็นเลขไทยให้ทันที แถมเครื่องอื่นๆ ก็ยังสามารถเห็นเป็นเลขไทยได้เช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้เพราะวิธีนี้ไม่ใช่วิธีแสดงผลหลอกผู้ใช้ แต่เป็นการเปลี่ยนรหัสแป้นพิมพ์ที่ระบุเฉพาะตัวเลขนั้นๆ รายละเอียดลึกๆ ในการเรื่องการเข้ารหัสของคอมพิวเตอร์ ไม่ขอกล่าวถึงนะคะ (ความรู้ด้านนี้ไม่แม่นพอค่ะ)   เอาล่ะ…..เรามาเริ่ม step แรกกันเลยดีกว่า

Tags: , ,

การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง” จัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงถือโอกาสนี้นำสิ่งที่ได้รับมาเล่าสู่กันฟัง ก่อนอื่นขอเกริ่นไว้ก่อน ว่าการสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานเอกชน ดังนั้นเพื่อให้เข้ากับองค์กรของทางภาครัฐ ผู้เขียนจึงได้นำความรู้ที่ได้รับ มาประยุกต์ด้วยการมองในมุมมองของราชการ ที่สำคัญผู้เขียนเป็นแค่พนักงานระดับล่างไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงซะด้วยสิ เอาเป็นว่าหากท่านผู้อ่านเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมประการใด สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการปฏิบัติ หรือนำเสนอความคิดเห็นกันได้เต็มที่ค่ะ ประเด็นที่จะนำมาเล่าให้ฟัง มีดังนี้ ๏ บทบาทของผู้นำกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดย ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๏ สร้างความเข้มแข็งด้วยการสร้างเครือข่าย โดย คุณอดิศักดิ์ อุรเคนทร์ อุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ๏ ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC โดย คุณนิคม อ่อนละมัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทอูเบะประเทศไทย

Tags:

เทคนิคการเปลี่ยนเลขอารบิค เป็นเลขไทยได้ในพริบตา

วันนี้มีข้อมูลดีๆ จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาฝากอีกแล้ว หลังจากที่มีการกำหนดให้ใช้ฟอนต์แห่งชาติ(TH SarabanPSK) ในการพิมพ์หนังสือราชการ โดยตัวเลขในหนังสือราชการจะต้องเป็นเลขไทยด้วย สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการพิมพ์เลขไทย รวมทั้งยังมีเอกสารเก่าอีกมากมายที่เดิมเคยพิมพ์ด้วยเลขอารบิค ต้องมาคอยเปลี่ยนแก้ให้เป็นเลขไทยทั้งหมด แค่คิดก็เหนื่อยแล้ว วิธีการแปลงตัวเลขสามารถทำได้ง่ายดาย ทำตามขั้นตอนเสร็จ กด Ctrl+Alt+g ก็จะสามารถทำการแปลงตัวเลขทั้งหมดในเอกสารได้เลย เพียงแค่ออกแรงนิดหน่อยตอนเริ่มต้นเท่านั้น   วิธีการทำ สามารถศึกษาได้จาก วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย   โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์แม่แบบได้ที่หน้าเว็บของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือคลิกดาวน์โหลดที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft word 2003 คลิกที่นี่ สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft word 2007 คลิกที่นี่       ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Tags: , ,