สรุปความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑

สรุปความรู้ที่ได้จากประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑     ณ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   สรุปสาระสำคัญดังนี้  ๑.     ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ ( Deep vein thrombosis ) ภาวะ Deep vein thrombosis มีแนวโน้มและโอกาสที่จะพบได้มากขึ้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม หรือการทำ ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ได้ ทำให้คนไข้ต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น รวมถึงปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดได้เช่น การรับประทานยาคุมกำเนิด การผ่าตัดก้อนเนื้องอก สูติแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (Deep vein thrombosis) ได้อธิบายว่า การนอนนานๆ ทำให้การไหลเวียนโลหิตไม่ดี  และมีข้อสังเกตจากการศึกษา พบว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำนี้ มักเกิดข้างซ้าย และส่วนใหญ่มักเกิดในไตรมาสที่ 3 ของการตั้งครรภ์ เกิดจากภาวะ hyper coagulation blood  [...]

Tags: ,

ผลของรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบทฤษฎีผสม ต่อการรับรู้ความสามารถในจัดการตนเอง และการลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง ในอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี