ติดต่อ

ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
36 ถนนเลียบเนิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

 

โทร. 039-330073 ต่อ 251
E-mail : admin@pnc.ac.th, ppkchan2001@yahoo.com