วิธีการกำหนดความชัดของการใช้ Font TH Sarabun PSK

หากท่านเคยประสบปัญหาการใช้ font TH Saraban PSK แล้วตัวหนังสือบางเกินไป อ่านลำบาก หรือไม่ชัดเจน วันนี้ทางงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ขอนำเสนอวิธีการตั้งค่าที่น่าสนใจ มีทั้งการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้งาน windows XP และ windows 7   รายละเอียดตาม http://ict.moph.go.th/downloads/Display_THSarabunPSK.pdf   ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Tags: , , ,

การใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการ

สืบเนื่องจากประกาศของสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการ (link อ้างอิง : ประกาศจาก สบช. “เรื่องการใช้ฟอนต์มาตรฐานราชการ”) อัพเดท สามารถดาวน์โหลด font ผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยได้แล้วค่ะ [ดาวน์โหลดแบบ package] [ดาวน์โหลดแบบไฟล์ฟอนต์] เนื้อหาโดยสรุปคือ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศให้การจัดทำเอกสารต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัด/ในกำกับกระทรวงสาธารณสุข มีความเป็นมาตรฐานและไม่กระทบถึงปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทใดๆ (ซึ่งเดิมฟอนต์ที่ใช้ในเอกสารราชการเช่น angsana,cordia ฯลฯ เป็นลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟต์) อีกทั้งยังเพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย จึงให้หน่วยงานดำเนินการดาวน์โหลดและติดตั้งฟอนต์มาตรฐานราชการไทยตามมติคณะรัฐมนตรี (รายละเอียดอ่านได้จาก link ประกาศของ สบช. ค่ะ) โดยทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดฟอนต์ดังกล่าวได้ที่ www.sipa.or.th ในหน้าดาวน์โหลดจะมีไฟล์หลายแบบให้เลือก ทั้งแบบฟอนต์อย่างเดียว หรือแบบเป็น package ที่สะดวกต่อการติดตั้ง แต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่างที่เป็นไฟล์ฟอนต์อย่างเดียว เพราะสามารถนำไปติดตั้งกับโปรแกรมอื่นๆ เช่น โปรแกรมในตระกูล adobe ได้ด้วย สำหรับท่านที่เลือกดาวน์โหลดแบบ package ให้แตกไฟล์แล้วทำการติดตั้งได้เลย วิธีการไม่ยาก คลิก next กับ ok ไปเรื่อยๆ ^-^ โอเค……..ทีนี้กลับมาที่ไฟล์พระเอกของเรา เมื่อเข้าไปที่หน้าดาวน์โหลดฟอนต์ของ [...]

Tags: , , ,