มาตรฐานพฤติกรรมบริการ

Related Posts by Tagsบทสรุปการสังเคราะห์ CoP “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ” รายงานการประชุม CoP “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ” ครั้งที่ 3 รายงานการประชุม CoP “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ” ครั้งที่ 2 สรุปการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม จิตบริการสู่งานเป็นเลิศของ บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ครั้งที่ 1 รายงานการประชุมของ CoP “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ” ครั้งที่ 1

Tags: , , , ,